Çevre Politikamız

“DİVAPAN Entegre Ağaç Panel San. ve Tic. A.Ş. Firmamızın Çevre Politikası
“ Mdf ve Mdflam Üretimi ve tasarımının gerçekleştirilmesinde;
Çevre Kirliliğini Önlemek,
Çevre İle İlgili Sürekli Gelişmeleri Takip Ederek Uygulamak,
Çevre İle İlgili Mevzuat ve Düzenlemelere Uymak İçin Gerekli Önlemleri Almak,
Çevresel Amaç ve Hedefler Belirlemek, Bunları Gerçekleştirmek,
Enerji Tasarrufu çalışmaları yapmak,
Çevre Konusunda Tüm Çalışanları Eğiterek Bilinçlendirmek,
Daha yaşanılabilir bir çevre elde etmek için ağaçlandırma Çalışmaları yapmak,
Çevre Yönetim Sistemini Etkin Bir Şekilde Sürekliliğini İyileştirerek Sağlamak”tır.