Ürün veya hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, kayıpların önlenmesi, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, müşteri memnuniyetinin artırılması, potansiyel hataların önlenmesi için uygulanacak kişisel önerileri , Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerini almak, değerlendirmek, uygulamak, uygulanan önerilerin etkinliğini değerlendirmek, öneri sahiplerini ödüllendirmek için yapılacak uygulamaları ve sorumlulukları belirleyerek bu faaliyetleri bir sistem dahilinde yürütmektir.